פרטיות

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של ROI4biz או בשמו המקוצר R.O.I נושא ע.מ 066051285
אנו מכבדים את פרטיות לקוחותינו והמשתמשים בשירותינו ורואים חשיבות רבה בשמירה עליה.

הצהרת פרטיות זו עיקרה בגין אפליקציות ושירותים שאנו מספקים עבור לקוחותינו. בנושא משתמשים שאינם לקוחותינו, אנו לא נשתמש במידע ולא נעביר לצד שלישי. כמו כן במידה ומתעניין יבקש להסיר עצמו מדיוור אנו נסיר אותו מרשימותינו לנצח ולא נעשה שום שימושלרעה בפרטים שהתקבלו.

אנו עושים מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ונוקטים באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.

הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שאנו אוספים אודותיך ואת השימושים במידע זה אגב שימושך בשירותים הדיגיטליים, לרבות אתרי האינטרנט ודפים ,יישומונים (אפליקציות) סלולריים ושירותים מקוונים אחרים (להלן יחד "השירותים" או "השירותים המקוונים")

כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר ו/או ביישום (אפליקציה) ו/או בשירותים נלווים להם, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, לרבות בעת העברת ו/או קבלת כספים באמצעות השירותים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע שלנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו, בארץ ובחו"ל. 

כמו כן, אם תשתמש/י באתר ו/או באפליקציה לצורך ביצוע העברה, ידוע לך כי נהיה רשאים למסור את פרטיך לנעבר אליו תבקש לבצע העברה ו/או לספקי שירות הנדרשים לצורך ביצוע בקשותיך. 

ידוע לך והנך מסכים לכך שיעשה שימוש במידע לצורך מתן השירותים ו/או קבלת החלטות ,לרבות באמצעות צד ג'. כמו כן הנך מסכים ומאשר שנשתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית, והכל בכפוף להוראות כל דין. 

נהיה רשאים לעבד ולאפיין את המידע שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך, לרבות באמצעות מי מטעמנו. תוצרי עיבוד המידע על ידינו עשויים לשמש כדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין או צורך בהם, מעת לעת, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין. 

כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר ו/או באפליקציה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ובכפוף לחובות ואו דרישות חוקיות או רגולטוריות החלות עלינו.

אנו נעזרים בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels, Web Beacons,  ובטכנולוגיות אחסון אחרות (להלן יחדיו "Cookies" ) לשם איסוף או קבלת מידע בשירותים המקוונים או לשם הצגה והנגשת מידע ממוקד בהם או באתרים אחרים, לתפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שנתבצעו בהם, העדפות שימוש, שירותי מדידה, פילוח והתאמת מודעות, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש בשירותים מקוונים שונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות על ידינו ו/או באמצעותנו,תוך ניהול חשבונות המשתמש ו/או אל מול פעולות מקוונות ודיגיטליות אחרות של המשתמש דרך אתרים אחרים או אפליקציות נוספות שלנו. בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב- Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות , Google Ads, Google DV, Google Analytics, ReCaptcha AppsFlyer, Firebase, Facebook Pixels, LinkedIn,Taboola  וכן שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל, פייסבוק ולינקד-אין, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events), לשם מיקוד פרסומות למשתמשים וקהלים, לביצוע פעולות בערוצים דיגיטליים ולזיהוי דפוסי שימוש, באופן מגובב או מוצפן או באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה. ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שנתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה – IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לנו, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותינו השונים עבורך. כמו כן, ייעשה שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות כספיות, עסקיות ואחרות בדבר אספקת שירותים שונים והיקפם עבורך.

במידה ותרצה/י להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים או למחיקת קובצי ה- Cookies הנצברים במכשירך באופן שוטף, ניתן לעשות זאת ידנית באמצעות ההגדרות בדפדפן/מכשיר שלך, או להשתמש בכלים אוטומטיים הנגישים לשימוש חופשי,כגון:

 http://www.aboutads.info/choices או https://youradchoices.com/control

שיבצעו את ההסרות המבוקשות בשבילך לפי בחירתך.
כמו כן, באפשרותך לערוך את העדפותיך בנוגע לכלים ולשירותים של גוגל דרך:

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  וגם:

 https://adssettings.google.com


עוד יובהר כי באפשרותך בכל עת גם לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירך/מחשבך ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא ייפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד. כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש ב- Google analytics ובשירותי צד ג' אחרים כמפורט לעיל, על-פי תנאיהם, ולהגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך מגוגל, פייסבוק, לינקדאין ואחרים דרך הגדרות המשתמש שלך ישירות באתריהם. כך לדוגמה, באתר הפייסבוק שלך, תוכל לגשת להגדרות הפרופיל שלך: – הגדרות ופרטיות – הגדרות – המידע שלך בפייסבוק – פעילות מחוץ לפייסבוק (שם תוכל לנהל את המידע המשותף של פייסבוק ושל לקוחותיה העסקיים, לפי בחירתך).

בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו ולתנאי השירותים המפורטים בה, אתה מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן. 

בעת השימוש בשירותים, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שיתאפשר לך לעשות שימוש בקישור לאתרים או שירותים נוספים, אם תבחר לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, תהיה כפוף לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים/עמודים/אפליקציות אלה. מובהר כי בכל מקרה שתבחר להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים שהשימוש בשירותים התממשק איתם, לנו אין שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים והאחריות המלאה על שימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים הינה עליך. מומלץ לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו לפני תחילת השימוש בהם. כך לדוגמא, תוכל למצוא פרטים בנוגע למדיניות Facebook בקישור הבא  https://www.facebook.com/policy.php 
כמו כן, עשוי להתאפשר לך שימוש במוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, המוצגים ו/או נגישים דרך האפליקציה למען נוחיותך בלבד. שימוש במוצרים ו/או שירותים כאמור הינו באחריותך בלבד וכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של המתפעלים מוצרים/שירותים אלו. בהתאם, נמליץ לעיין במדיניות הפרטיות של גוגל בהקשר לשירותי המפות ו/או המקומות/מיקומים שלה בכתובת www.google.com/policies/privacy ככל שתבחר להשתמש בשירותים אלו דרך האפליקציה. 
כאשר שירות מבוסס מיקום פעיל במכשירך אנו עשויים להשתמש במידע הנוגע למיקומך המגיע מאותות GPS, מנקודות גישתwi-fi  הנמצאות בקרבת מקום ומאנטנות סלולריות, וזאת בין אם האפליקציה פעילה או כבויה. באפשרותך להסיר את השירות מבוסס המיקום באמצעות מערכת ההפעלה של מכשירך. לאחר הסרת שירות זה לא נקבל עוד מידע הנוגע למיקומך. 
כאשר שירות ההתראות פעיל במכשירך נוכל לשלוח אליך התראות שונות הקשורות לאפליקציה במכשירך, לפעולות שבוצעו באפליקציה, עדכונים חשובים וכדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם, מעת לעת, על בסיס העדפותיך ו/או שימושיך בחשבונך המנוהל או באפליקציה, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין. באפשרותך להסיר או לחסום את שירות ההתראות על-ידי שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה במכשירך.  
הרשאות לאישור באפליקציה:


גישה לרשימת אנשי הקשר - הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לבחור מרשימת אנשי הקשר במכשירו את אנשי הקשר שהוא רוצה להוסיף לבקשות יזומות שלו באפליקציה.
הרשאה לקבלת Push Notifications ע״י האפליקציה - הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לקבל התראות "דחיפה", Push Notifications, הקשורות לעדכונים חשובים וכדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם, מעת לעת, על בסיס העדפותיך ו/או שימושיך בחשבונך המנוהל או באפליקציה והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.
גישה למצלמת המכשיר - הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לצלם תמונות לדוגמא תמונת פרופיל
גישה לגלרית התמונות, והתקני אחסון וזכרון במכשיר - הרשאה זאת מתבקשת ככל שלהקוח יבקש לשמור צילומי מסך של פעולות או ממסכי האפליקציה, ו/או על מנת שהמשתמש יוכל לבחור מגלריית התמונות שלו תמונות לתמונת פרופיל/רקע, ו/או לצורך טעינת קבצים מזיכרון המכשיר לבקשת המשתמש.
גישה לקריאת סמס – לשם טיוב נתונים ואבטחת מידע, זיהוי ואימות פרטים, ועבור קריאת קוד הסמס שנשלח למכשיר באופן אוטומטי במקרה הצורך.
גישה לנתוני זיהוי/זהות מכשיר (Identity/Phone/Device ID) - עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים, זיהוי ואימות ובדיקות אבטחה.
לוח שנה (Calendar) – עבור שירות פגישות ביומן ו/או לצורך יצירת תזכורות ביומן במכשיר.
מיקום מכשיר – עבור שירות איתור שירותים שונים ביחס למיקום המכשיר, וכן לצורכי אבטחת מידע, לוודא ולאמת זהות משתמשים.
גישה לחיבור NFC – עבור שירותי תשלום בנייד, אם יתבקש ויאושר על-ידי הלקוח.
גישה לרשימת אפליקציות במכשיר – עשויה להינתן גישה לרשימה זו אך ורק לצורך איתור סיכוני אבטחה, העלולים לסכן את בטיחות השימוש או הגישה שלך באפליקציה שלנו.
*** בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, או אם הנכם סבורים כי פרטיותכם נפגעה באופן כלשהוא, ניתן להיכנס ל- "צור קשר" באתר  roi4biz.co.il